Bemutatkozás

Az egyesület 2006. december 15-én alakult meg. Egyebek mellett azzal a céllal, hogy a település és a térség fiataljai igényeihez igazodva művelődési és szórakoztatási lehetőséget teremtsen, számukra kulturális, sport, szabadidős programokat biztosítson. Mindemellett az egyesület kiemelt feladatai közé tartozik, hogy - az ifjúság bevonásával - felelevenítse és megőrizze a helytörténeti vonatkozású eseményeket, ennek érdekében rendezvényeket szervezzen. A 2008-ban beindított klub célja, hogy a helyi fiatalok szabadidejüket érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekkel töltsék el. Egyesületünk elsősorban a fiatalok közösségfejlesztéséért dolgozik.


Céljaink

A helyi társadalom és intézményeinek fejlesztése a kistérségben

A fiatalok és az idősebb korosztály igényeihez igazodva megteremteni a művelődési és szórakozási lehetőségeket (kulturális, sport, szabadidős rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása).

Egészségvédő programok szervezése

Természet-, környezetvédelem, természetjáró programok támogatása, szervezése.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális gondjainak enyhítése.

Kiemelt feladat a bihari kistérség közbiztonságát szolgáló állami és társadalmi szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a település és a kistérség más civil szervezeteivel való kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés, illetve közös projektek kezdeményezése.

Az etnikai kisebbség kultúrájának, önazonosságának megőrzése, fejlesztése

Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés, közös rendezvények, pályázatok, programok lebonyolítása.

A határon túli magyar nyelvű oktatás, kultúra támogatása.

A határon túlról idetelepült magyar nemzetiségi lakosság integrációjának elősegítése

A kistérségben élő állampolgárok és vállalkozók EU-s forrásokhoz való hozzájutásának elősegítése, érdekképviseletük támogatása

A kistérségben élő gyermekek tanulmányi és egyéb előmenetelének segítése, tehetséggondozás, a tehetséges gyerekek számára versenyeken, rendezvényeken való szereplés és részvétel elősegítése, ezekre a versenyekre, eseményekre való felkészülés motiválása.

Perifériára szorult emberek társadalmi beilleszkedésének (integráció) elősegítése

Oktatási, kulturális, szabadidős, gyermek, és felnőtt programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, pályázati és egyéb segítséggel

Népi hagyományok felelevenítése és megőrzése, valamint helytörténeti vonatkozású események felelevenítése, megőrzése, felkutatása, valamint ennek érdekében rendezvények, versenyek szervezése, az előbbiek, és utóbbiak erkölcsi és lehetőség szerinti anyagi támogatása

A kistérségben élő lakosok érdekeben cselekedni kívánó természetes és jogi személyek, egyesületek, alapítványok összefogása, helyi szövetségek létrehozása s e szövetségek tevékenységének koordinálása.

Az egyesület céljaihoz kapcsolódó kiadványok, műsorok készítése, terjesztése a helyi írott és elektronikus médiában

A fenti célok megvalósítása érdekében pályázatok kiírása, ösztöndíjak biztosítása a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében

Tagjaink

Az egyesület tagjai:

Gálné Verő Judit elnök
Karancsi Lajos alelnök
Bíró Lajos alelnök
Dani Béla Péter alelnök
Nagy Zsigmond titkár
Dézsi Sándor
Szabó Sándor
Vékony Brigitta
Bereginé Szegedi Hajnalka
Erőss Sándor
Pető Zsolt (PEPE)
Gáspár Barbara
Szarvas Brigitta
Szabácsik István
Németh Zsolt
Szakadáth János


 

( Gálné Verő Judit )

4110 Biharkeresztes, Bethlen u. 14.
email cím: info@bihariakbiharert.hu


Az oldal nyelve: Magyar

Választható nyelvek:


Cookie és adatkezelési tájékoztató
weisesoft (c) 2014.